Περιγραφή

Στεγάνωση με πολυουρία επάνω σε πλακάκια.