L1060967

Στεγάνωση δώματος

Η στεγάνωση δώματος (ταράτσα, στέγαστρο κλιμακοστασίου κλπ.) είναι μια απολύτως απαραίτητη εφαρμογή για δύο λόγους:

 • Είναι κατασκευασμένα από μη στεγανά υλικά: συνήθως σκυρόδεμα (μπετόν) και
 • Έχουν κλίση περίπου 1% – 2% για την απορροή των νερών της βροχής.

Ως εκ τούτου απαιτείται στεγάνωση με υδρόφοβα μονολιθικά υλικά (χωρίς αρμούς), ούτως ώστε η απορροή του νερού να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και απρόσκοπτα.

Σοβαρή προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία που εδράζονται οι διάφορες μηχανολογικές κατασκευές (ηλιακοί θερμοσίφωνες, air conditions, κεραίες κλπ.), καθώς και στις υδρορροές.

Ιδανικά υλικά που παρακάμπτουν όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι οι χυτές ή ψεκαστές μεμβράνες . Λόγω της ισχυρής πρόσφυσής τους στο υπόστρωμα, απαγορεύουν στη όποια ποσότητα νερού, η οποία θα εισχωρήσει λόγω ζημιάς ή αστοχίας, να υποβόσκει κάτω από την μεμβράνη στεγάνωσης, ενώ παράλληλα μπορούν εύκολα να επισκευασθούν.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι τα κεραμικά πλακάκια ή το γαρμπιλομωσαικό δεν αποτελούν υγρομόνωση!

Εφαρμογή

Η στεγάνωση δώματος γίνεται με το κατάλληλο ολοκληρωμένο σύστημα και έχει την παρακάτω σειρά εργασιών με τα αντίστοιχα υλικά:

 • Μηχανικός καθαρισμός και εξυγίανση δαπέδου (δώματος).
 • Επισκευή επιφάνειας όπου χρειάζεται.
 • Εφαρμογή του κατάλληλου primer.
 • Εφαρμογή της επιλεχθείσας μεμβράνης στεγάνωσης (χυτής ή ψεκαστής).
 • Προστασία από UV ακτινοβολία με ειδικά υλικά στην περίπτωση που η στεγάνωση θα είναι τελική επίστρωση. Σε διαφορετική περίπτωση τοποθετούνται ειδικά υλικά για την πρόσφυση των υπερκείμενων στρώσεων
Θέλω δωρεάν εκτίμηση

Στεγάνωση θεμελιώσεων

Η στεγάνωση θεμελίωσης (τοιχία, υποστυλώματα, πέδιλα) είναι απαραίτητη εφαρμογή για δύο λόγους:

 1. Είναι κατασκευασμένα από μη στεγανά υλικά: συνήθως σκυρόδεμα (μπετόν)
 2. Για προστασία του οπλισμού και επειδή βρίσκεται μόνιμα σε υγρό περιβάλλον

Ως εκ τούτου απαιτείται στεγάνωση με υδρόφοβα μονολιθικά υλικά (χωρίς αρμούς) έτσι η απορροή του νερού να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και απρόσκοπτα.

Σοβαρή προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία που υπάρχουν κατασκευαστικοί αρμοί.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την στεγάνωση πρέπει να έχουν αντιριζικές ιδιότητες καθώς και αντοχή στα διάφορα χημικά.

Υλικά που παρακάμπτουν όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι οι χυτές ή ψεκαστές μεμβράνες . Λόγω της ισχυρής πρόσφυσή τους στο υπόστρωμα απαγορεύουν στη όποια ποσότητα νερού, που θα εισχωρήσει λόγω ζημιάς ή αστοχίας, να υποβόσκει κάτω από την μεμβράνη στεγάνωσης ενώ παράλληλα μπορούν εύκολα να επισκευασθούν.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι τα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά συνήθως αστοχούν γιατί δεν μπορούν να γεφυρώσουν τις όποιες ρηγματώσεις των δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα.

Εφαρμογή

Η στεγάνωση δώματος γίνεται με το κατάλληλο ολοκληρωμένο σύστημα και έχει την πιο κάτω σειρά εργασιών με τα αντίστοιχα υλικά:

Μηχανικός καθαρισμός και εξυγίανση της επιφάνειας που θα στεγανωθεί
Επισκευή επιφάνειας όπου χρειάζεται

 1. Εφαρμογή του κατάλληλου primer
 2. Εφαρμογή της επιλεχθείσας μεμβράνης στεγάνωσης (χυτής ή ψεκαστής)

Απαραίτητο είναι, αφού ωριμάσουν πλήρως τα υλικά στεγάνωσης, πριν από την προσθήκη χώματος να τοποθετηθεί ειδικό γεωύφασμα ή αποστραγγιστική μεμβράνη (drainage membrane – αβγουλιέρα) με πρόβλεψη απορροής νερού.

Θέλω δωρεάν εκτίμηση

Στεγάνωση στέγης

Η στεγάνωση – υγρομόνωση στέγης κρίνεται απαραίτητη, αφενός επειδή αποτελείται από υλικά πολύ ευαίσθητα στην υγρασία (ξύλο ή μέταλλο) και αφετέρου επειδή η εξωτερική της επιφάνεια αποτελείται από κεραμίδια που από κατασκευής τους είναι πορώδη υλικά και τοποθετούνται με πληθώρα αρμών μεταξύ τους.

Η στεγάνωση πρέπει να γίνει με υλικά τύπου μεμβράνης, μεγάλης μηχανικής αντοχής και με όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό αρμών. Ακόμα πρέπει οι μεμβράνες αυτές να έχουν μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασίες, καθώς και να μην επηρεάζονται σοβαρά από τις απότομες αλλαγές (θερμικό σόκ).

Εφαρμογή

Τα στεγανωτικά υλικά στην στέγη πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι αρμοί να είναι οι λιγότεροι δυνατοί. Πρέπει ακόμα να ληφθεί μέριμνα για την απορροή του νερού της βροχής σε περίπτωση διαρροής από τα κεραμίδια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το υλικό Polyurea σαν ψεκαζόμενο υλικό είναι μονολιθικό, χωρίς αρμούς και με την μεγαλύτερη μηχανική αντοχή από όλα τα παρεμφερή υλικά.

Αν ως θερμομονωτικό υλικό έχει χρησιμοποιηθεί αφρός πολυουρεθάνης spray, υλικό που είναι αδιαπέραστο και ανεπηρέαστο από νερό, τότε η στεγάνωση μπορεί να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργήσει επικουρικά.

Θέλω δωρεάν εκτίμηση

Στεγάνωση δαπέδων

Η στεγάνωση δαπέδων σε μπάνια, κουζίνες, σαουνες και “υγρών” χώρων γενικά, είναι μια απολύτως απαραίτητη εφαρμογή για τρείς λόγους:

 1. Τα δάπεδα τους είναι κατασκευασμένα από μη στεγανά υλικά – συνήθως σκυρόδεμα (μπετόν) ή τσιμεντοκονία
 2. Πρέπει να προστατευθούν οι περιμετρικοί τοίχοι από ανερχόμενες υγρασίες
 3. Πρέπει να μην επεκταθεί η υγρασία στους υποκείμενους χώρους

Ως εκ τούτου απαιτείται στεγάνωση με υδρόφοβα μονολιθικά υλικά (χωρίς αρμούς).
Σοβαρή προσοχή πρέπει να δοθεί στις υδρορροές, αποχετεύσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Ιδανικά υλικά που παρακάμπτουν όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι οι χυτές ή ψεκαστές μεμβράνες . Λόγω της ισχυρής πρόσφυσή τους στο υπόστρωμα απαγορεύουν στη όποια ποσότητα νερού, που θα εισχωρήσει λόγω ζημιάς ή αστοχίας, να υποβόσκει κάτω από την μεμβράνη στεγάνωσης ενώ παράλληλα μπορούν εύκολα να επισκευασθούν.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι τα κεραμικά πλακάκια ή τα δάπεδα από μάρμαρο δεν αποτελούν υγρομόνωση!

Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής συστήματος στεγάνωσης ακόμα και αν έχει γίνει η τελική επίστρωση του δαπέδου της με ειδικές διαφανείς υγρές στεγνωτικές μεμβράνες.

Εφαρμογή

Η στεγάνωση δαπέδων γίνεται με το κατάλληλο ολοκληρωμένο σύστημα. Η εφαρμογή γίνεται με την πιο κάτω σειρά εργασιών με τα αντίστοιχα υλικά:

 1. Μηχανικός καθαρισμός και εξυγίανση δαπέδου
 2. Επισκευή επιφάνειας όπου χρειάζεται
 3. Εφαρμογή του κατάλληλου primer
 4. Εφαρμογή της επιλεχθείσας μεμβράνης στεγάνωσης (χυτής ή ψεκαστής)
 5. Τοποθέτηση ειδικών υλικών για την πρόσφυση των υπερκείμενων στρώσεων (πχ. κεραμικά πλακάκια ή μάρμαρα)

Σε περίπτωση επισκευαστικής στεγάνωσης σε υπάρχον τελειωμένο δάπεδο με τελική επιφάνεια κεραμικό πλακάκι εφαρμόζεται σύστημα διάφανης στεγανωτικής μεμβράνης με τις πιο κάτω εργασίες:

 1. Επισκευή τυχόν προβληματικών αρμών ή πλακιδίων
 2. Λεπτομερής καθαρισμός δαπέδου
 3. Εφαρμογή ειδικού primer
 4. Εφαρμογή χυτής διάφανης πολυουρεθανικής μεμβράνης
 5. Εφαρμογή τελικού φινιρίσματος επιφάνειας έτσι ώστε να γίνει η μεμβράνη “αόρατη”.
Θέλω δωρεάν εκτίμηση