Στεγάνωση

Η στεγάνωση δώματος (ταράτσα, στέγαστρο κλιμακοστασίου κλπ.) είναι μια απολύτως απαραίτητη εφαρμογή

Δείτε Περισσότερα

Πισίνες – Δεξαμενές νερού

Η στεγάνωση πρέπει να γίνει με μονολιθικά υλικά (χωρίς αρμούς), μεγάλη αντοχή σε χημικά, απρόσβλητα από UV αντινοβολία και χωρίς πόρους για την αποφυγή ανάπτυξης μικροοργανισμών

Δείτε Περισσότερα

Θερμομόνωση

Προστασία με διάφορα θερμομονωτικά υλικά, με σκοπό την μείωση των θερμικών απωλειών του κτιρίου.

Δείτε Περισσότερα