Περιγραφή

Στεγανοποίηση υδρορροών σε μεταλλικό κτίριο με πολυουρία.