Περιγραφή

Εφαρμογή πολυουρίας στης ενώσεις των πάνελ και σε πολυ-αστερικους φωτοσωλήνες.