Λίγα λόγια για εμάς

Στην εταιρεία μας, όλοι μας οι τεχνικοί έχουν εξειδίκευση σε σύγχρονα συστήματα πιστοποιημένων υλικών, με σκοπό την προστασία ή την επισκευή όλων των στοιχείων που απαρτίζουν μια τεχνική κατασκευή.

Με την χρήση των πιο καινούργιων υλικών και των πιο μοντέρνων μηχανημάτων, προστατεύουμε ή επισκευάζουμε αποτελεσματικά στοιχεία, τα οποία αποτελούνται από οπλισμένο σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, οπτοπλινθοδομές, στοιχεία ξηράς δόμησης (πχ. γυψοσανίδες), σύμμικτες κατασκευές (μέταλλο, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα) ή και μεταλλικές κατασκευές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου ζωή τους, με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

Η προστασία στοχεύει:

  1. στην αποφυγή διάβρωσης των στοιχείων κατασκευής από νερό και αέρα,
  2. στην αποφυγή θερμοκρασιακών μεταβολών και
  3. στη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.


Με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καταφέρνουμε να μειώνεται το κόστος λειτουργίας της κατασκευής, με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Εμπιστευθείτε την εταιρεία μας και το εξειδικευμένα εκπαιδευμένο προσωπικό μας που με την πολυετή πείρα μας, την σοβαρή και διαρκώς ενημερωμένη τεχνογνωσία του αντικειμένου, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπορούμε να δώσουμε λύσεις ακόμη και στα πιο πολύπλοκα προβλήματα..

Στόχος μας είναι να δίνουμε οριστικές και οικονομικές λύσεις στα όποια τεχνικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά, τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας παγκοσμίως.

Η συνεχής έρευνα, μελέτη και εκπαίδευση στην εφαρμογή αυτών των υλικών, εγγυάται την επιτυχία του στόχου.

Αναθέστε μας το τεχνικό σας πρόβλημα και εμείς σας εγγυόμαστε τη λύση.

Ζητήστε μας μια δωρεάν εκτίμηση