Περιγραφή

Θερμομόνωση με αφρό πολυουρεθάνης και στεγάνωση με πολυουρία σε δώμα με φωτοβολταϊκά.