Περιγραφή

Θερμομόνωση με αφρό πολυουρεθάνης και στεγάνωση με πολυουρία.