Περιγραφή

Στεγάνωση πισίνας και τελική επιφάνεια με πολυουρία.